Dychweliadau 30 diwrnod

Ffurflenni 30 Diwrnod - ar gyfer eitemau sydd â heb ei wisgo, gallwch ddychwelyd y nwyddau am ad-daliad llawn trwy ddilyn y camau a restrir isod. 

Yn bwysig, rhaid dychwelyd yr eitem (au) o fewn 30-diwrnod o'ch derbyn chi.

Ar gyfer cwsmeriaid Siopa HerMJ Tanysgrifiedig:

1. Cysylltwch â ni gan ddefnyddio hwn ffurflen ar gyfer eich llongau dychwelyd rhagdaledig unigryw. Byddwn yn darparu label cludo dychwelyd i'w gymhwyso i'ch blwch cludo gwreiddiol. Sicrhewch fod y nwyddau a'r holl bacio gwreiddiol yn ddiogel y tu mewn cyn i chi ddychwelyd eich cynnyrch.

2. Darparwch y pecyn i Wasanaeth Post yr UD - gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw derbynneb bostio ar ôl i gynrychiolydd swyddfa'r post sganio'r label cludo.

3. Gan ddefnyddio'ch porwr gwe, ewch i www.hermj.com. Ar waelod y dudalen, cliciwch “Cludo a Dychwelyd. "Ar ôl hynny, rhowch nodyn cyflym fel y gallwn ateb gyda gwybodaeth am eich ad-daliad.

Bydd y nwyddau, unwaith y cawsant ein swyddfa, yn cael eu harchwilio cyn cyhoeddi eich ad-daliad.


Os nad ydych chi eto'n aelod o raglen llongau dychwelyd am ddim y Siop Unigol, dilynwch y camau hyn i ddychwelyd eich nwyddau:

A. Cyn pen 30 diwrnod ar ôl derbyn eich gemwaith, ewch i www.hermj.com. Ar waelod y dudalen, dewiswch “Cludo a Dychwelyd, ”I anfon nodyn byr atom ynglŷn â'ch ffurflen trwy lenwi'r Cais am Awdurdodi Dychwelyd.

B. Ar ôl derbyn cadarnhad o'ch e-bost, byddwch yn cael y wybodaeth ddychwelyd. Defnyddiwch y cyfeiriad a gyflenwir a'r awdurdodiad swyddogol i bostio'r pecyn i'n swyddfeydd. Sicrhewch yr holl Nwyddau a phecynnu a dderbyniwyd yn wreiddiol gyda'ch archeb.

C. Bydd y ffi bost a'r yswiriant ar eich traul chi. Nid yw Tlysau Ei Mawrhydi yn gyfrifol am unrhyw ffioedd sy'n gysylltiedig â dychwelyd yr eitem (au), na'u colled bosibl wrth eu cludo.

Ar ôl ei dderbyn bydd yr eitem yn cael ei harchwilio, ac yn amodol ar gymeradwyaeth, byddwn yn anfon cadarnhad o'ch ad-daliad mewn ymateb i'ch Cais am Awdurdodi Dychwelyd.

Risgiau Emwaith Ar-lein
Sut i Aros yn Ddiogel Siopa Ar-lein.