Dechreuadau Dydd Gwener Du: Gwir Darddiad Y Frenzy Gwerthu
|

Dechreuadau Dydd Gwener Du: Gwir Darddiad Y Frenzy Gwerthu

Mae llawer ohonom yn credu bod yr ymadrodd “Dydd Gwener Du” yn deillio o’r syniad bod manwerthwyr yn gweithredu ar golled ariannol cyn Dydd Nadolig, ond nid dyna’r union stori. Mae Dechreuadau Dydd Gwener Du wedi’u gwreiddio mewn cymaint mwy na’r ffenomen brysur iawn o siopa yr ydym i gyd yn ei dathlu’n dwymyn ar y diwrnod ffyddlon hwnnw yn…

Inspo Cartref - Addurn Cartref Gemstone (5 Awgrym)
| | |

Inspo Cartref - Addurn Cartref Gemstone (5 Awgrym)

Addurn Cartref Gemstone Ar gyfer Ffyrdd Iach, Hardd o Fyw Er y gall lles, dylunio mewnol ac addurniadau cartref ymddangos fel pynciau nad ydynt yn gysylltiedig, mewn gwirionedd, mae perthynas wyddonol yn eu cysylltu. Mae astudiaethau'n dangos bod lle rydyn ni'n byw ac yn gweithio'n gorfforol yn cael effaith sylweddol ar ein lles cyffredinol. Rydyn ni i gyd yn gyfarwydd â deunyddiau naturiol dyluniadau allanol…

Y Gadwyn Cywir: Opsiynau Cadwyn Datganiad
|

Y Gadwyn Cywir: Opsiynau Cadwyn Datganiad

Opsiynau Cadwyn Datganiad: Sut i Ddewis Y Gadwyn Gywir Dychmygwch sefyll o flaen eich drych, yn paratoi ar gyfer achlysur arbennig. Rydych chi wedi dewis y wisg berffaith yn ofalus a nawr mae'n bryd ychwanegu'r cyffyrddiad olaf - mwclis wedi'i ddewis yn berffaith i weddu i'ch steil, eich math o gorff a maint eich gwddf. Ond arhoswch, sut ydych chi'n gwybod ...

Syniadau Anrhegion Dydd San Ffolant Rhamantaidd
|

Syniadau Anrhegion Dydd San Ffolant Rhamantaidd

Syniadau Anrhegion Unigryw Rhamantaidd ar gyfer Dydd San Ffolant Byddan nhw'n Caru Mae'r dyddiad yn safonol – ni ddylai'r anrheg fod. Peidiwch â mynd yn anghywir â mi, mae blodau'n hyfryd (mae gen i rai yn fy ngardd yn barod). Ond ni ddylai'r gymhareb rhwng ymdrech a chost fod yn nod terfynol i ddangos faint o gariad rydych chi wedi'i fuddsoddi yn eich perthynas. siocledi…

Arddulliau Ffasiwn Gwahanol
| |

Arddulliau Ffasiwn Gwahanol

Mae Gwahanol Arddulliau Ffasiwn Yma O'r diwedd. Ac Maen nhw'n Feiddgar, Hardd, Ac Yn Addas i Bawb. Amser i feddwl am y tueddiadau diweddaraf yn barod i ddominyddu. O ddeunyddiau cynaliadwy, i ddyluniadau dyfodolaidd, i liwiau'r tymor ffasiwn, mae'r gwahanol arddulliau ffasiwn nid yn unig yn ddiddorol ond mor gynhwysol y gallwn ni i gyd gymryd rhan yn yr esblygiad arddull cyffrous hwn….

Sodalite - Teimlo'n Las?
| | |

Sodalite - Teimlo'n Las?

Beth yw Sodalite? Er gwaethaf ei harddwch cyfoethog dwfn, nid yw Sodalite yn garreg gyfarwydd i lawer ohonom. Ymhell o fod yn graig syml, mae'r garreg las hardd yn fwyn sy'n fwyaf poblogaidd i'w ddefnyddio mewn strwythurau nodedig fel cerfluniau a hyd yn oed pyramidau. Wedi'i enwi felly am ei gynnwys sodiwm, mae ei fwynoleg yn ei ddynodi fel…

Gemwaith Grisial Wedi'i Wneud â Llaw Yn Ein Dyluniadau
| | |

Gemwaith Grisial Wedi'i Wneud â Llaw Yn Ein Dyluniadau

Mae rhywbeth arbennig am y gofal sy'n mynd i mewn i wneud pethau â llaw. Mae achos arbennig dros emwaith hardd. I'r dylunydd, mae'r act yn cynrychioli cyfraniad rhywbeth newydd i'r byd, ac i'r gwisgwr, mae diwedd y broses yn cynhyrchu peth o harddwch a fydd yn gwasanaethu fel…