Canllaw Emwaith Ffasiwn Fabulous

Canllaw i Emwaith o Ansawdd

Bydd y canllaw gemwaith hwn yn rhoi gwybodaeth gefndir bwysig i chi am ddewis y gemwaith gorau yn seiliedig ar y cydrannau delfrydol.

Gemwaith Ffasiwn - HerMJ.com
O MJ

Cydrannau Ansawdd

Dewisir y cydrannau a ddefnyddir yn ein dyluniadau am eu hansawdd. Mae'n bwysig gwybod bod y gemau, y cerrig a'r perlau yn cael eu cyrchu'n ofalus, eu dewis a'u hintegreiddio i Fwclis a Breichledau Tlysau Ei Mawrhydi yn seiliedig, nid yn unig ar eu harddwch ond hefyd ar eu gwerth.

Wrth siopa i chi'ch hun neu rywun arbennig mae'n dda gwybod y gallwch chi ddibynnu ar ansawdd y gemwaith yn ogystal â'r wybodaeth sy'n eich arwain ati. Mae'r canllaw gemwaith hwn a ddarperir gan HerMJ yn sicrhau bod gennych sylfaen dda o wybodaeth i wneud y penderfyniad perffaith hwnnw ynghylch yr hyn sy'n gweddu orau i'ch anghenion.

Mae'n debygol iawn eich bod chi yma oherwydd eich cariad at emwaith hardd (fel fi). Er ein bod yn aml yn ceisio bodloni ein blys am y mwclis, breichled, neu glustdlysau ciwt perffaith hynny, rydym weithiau'n teimlo ein bod wedi ein llethu gan y daith gerdded ofynnol honno i mewn i siop gemwaith orlawn a'i rhesi ynysig o wreichion wedi'u gorchuddio â gwydr sy'n ei gwneud yn ofynnol i ni atolwg i'w gemwyr ymddiriededig “Dangoswch i mi os gwelwch yn dda.”

Ynghyd â'n canllaw gemwaith, mae HerMJ yn trefnu ein dyluniadau wedi'u gwneud â llaw yn ôl mathau o emwaith (ein categorïau) fel y gallwch chi ddod o hyd i'r mwclis, breichled neu glustdlysau delfrydol yn hawdd, a chanolbwyntio ar eich hoff arddull wrth bori'n naturiol ein horielau a'u 360 fideos gemwaith gradd, gan gynnwys dyluniadau wedi'u gwneud â llaw wedi'u gorchuddio â chrisialau Swarovski pefriol.

Creadigaethau Grisial ysblennydd

Pa grisialau sydd o ansawdd?

Y tu hwnt i'w symudliw, mae rhai crisialau yn fwy uchel eu parch nag eraill, ond sut ydych chi'n gwybod pa rai yw pa rai?

Mae bob amser yn syniad gorau rhoi ansawdd ac arddull ar frig eich rhestr wrth ddewis y gemwaith mwyaf deniadol fel y bydd yn treulio'r rhan fwyaf o'r amser ar eich corff ac nid dim ond atgof pell yn eich blwch gemwaith. Yn bwysicaf oll, rhywbeth sy'n gweddu i chi a'ch steil.

Ffit Fabulous

Ydy'ch Emwaith yn mesur i fyny?

Mae'ch dillad yn eich ffitio'n berffaith, ond ydy'ch gemwaith? Sut ydych chi'n dewis y gemwaith gorau ar gyfer eich math o gorff?

Un ffordd o sicrhau hyn yw meddwl y tu allan i'r bocs trwy ddewis rhywbeth unigryw ac nid mynd ar ôl tueddiadau yn unig. Rhywbeth y gallwch chi fod yn sicr o fod yr unig berson yn yr ystafell sy'n ei wisgo. Y math o emwaith ffasiwn a fydd yn dod yn ddarn llofnod i chi sy'n siarad cyfrolau o ran eich gwreiddioldeb. Y rhan orau o hyn yw nad oes rhaid i chi dalu symiau afresymol i wneud hynny.

Nawr eich bod wedi penderfynu mynd allan i'r byd i chwilio am y freichled neu'r gadwyn adnabod ddelfrydol, gall fod yn dasg frawychus i lywio byd cymudwyr gemwaith ffasiwn hardd, ond nid oes rhaid iddo fod. Gall (a dylai) fod yn gyffrous.

Darganfyddwch y mwclis neu'r freichled sy'n galw arnoch chi i fod yn wisgwr iddi, gan edrych yn dda, a dim ond gorfod codi bys (a chlicio) yn gyffyrddus cyn ei bod ar ei ffordd i'ch cartref ac i'ch bywyd. Mae'r gweddill yn syml yn fwynhad llwyr. Fel y dylai fod. Rydyn ni wedi gwneud yr holl deithio sy'n angenrheidiol er mwyn i chi adael i grisialau Awstria, cerrig gemau naturiol, a pherlau dŵr croyw a ddewiswyd â llaw ddod atoch chi.

Perffeithrwydd Perl

Beth yw'r perlog perffaith?

Maen nhw'n dod mewn enfys o siapiau, lliwiau a meintiau, ond beth yw'r ffordd orau o ddewis y perlau perffaith cyn i chi eu prynu?

Ar ôl darllen y canllaw gemwaith hwn o gysur eich sgrin, cymerwch gymaint o amser ag y dymunwch werthuso ein horiel gemwaith ar-lein wrth i ni gyflwyno brand HerMJ i chi. Nid yw ein harddangosfa byth yn llethol. Bob amser yn hwyl. A phan fyddwch ei angen, addysgiadol. O wisgo bob dydd i ddillad pen-blwydd arbennig.

Darganfyddiadau Hwyl Pen-blwydd

Ffeithiau carreg geni syndod

Ydych chi'n gwybod y 12 ffaith carreg geni anhygoel?
A beth am ddewisiadau amgen carreg enedigol?

Mwynhewch eich archwiliad o'n casgliadau gemwaith a defnyddiwch y wybodaeth yma i ddarganfod y gemwaith ffasiwn premiwm sy'n berffaith i chi, ac os ydych chi'n rhedeg i mewn i unrhyw gwestiynau, dim ond e-bost neu sylw i ffwrdd yw help.