Mis Chwefror Birthstone Grisial

Chwefror Birthstone Anrhegion Penblwydd Grisial

Mis Chwefror Birthstone Grisial

Mae Chwefror yn fis sy'n gysylltiedig â chariad a rhamant, a dyma'r mis hefyd pan fydd pobl sy'n cael eu geni o dan arwydd Pisces yn dathlu eu penblwyddi. Mae'r Crisial carreg eni mis Chwefror hefyd yn adnabyddus ac yn annwyl am ei harddwch pur yw'r hardd amethyst carreg. Llai hysbys, ond wedi'i briodoli i ail fis y calendr yw carreg waed. Credir bod gan y gemau hyn briodweddau arbennig a chredir eu bod yn dod â lwc a ffyniant i'r rhai sy'n eu gwisgo.

Dosbarthiad Quartz

Mae Amethyst yn amrywiaeth o gwarts sy'n adnabyddus am ei liw porffor hardd yn amrywio o gyfuniad o fioled dwfn a choch. Wedi'i ddefnyddio ers canrifoedd gan frenhinoedd a llywodraethwyr, credwyd ei fod yn symbol o freindal, gyda'i liw porffor ac mae wedi'i gysylltu â Dionisius, "duw gwin" ym mytholeg Roegaidd. Er bod Amethyst i'w gael mewn sawl rhan o'r byd, mae'r cerrig gorau yn cael eu cloddio ym Mrasil ac Uruguay. Ystyrir fod gan y garreg hardd briodweddau iachusol, a thybir ei bod yn dod â heddwch a llonyddwch i'r rhai sy'n ei gwisgo. Credir hefyd ei fod yn gwella ymwybyddiaeth ysbrydol rhywun ac yn amddiffyn rhag egni negyddol.

Chwaer Heliotrope Amethyst

Mae carreg eni arall mis Chwefror, carreg waed, yn fath o chalcedony a geir mewn gwahanol arlliwiau o wyrdd, gyda brychau coch sy'n debyg i ddiferion gwaed. Fe’i gelwir hefyd yn heliotrope, a enwir ar ôl y gair Groeg am “haul,” gan y dywedir ei fod yn adlewyrchu pelydrau’r haul mewn modd sy’n peri iddo ymddangos fel pe bai’n disgleirio. Credir bod gan Bloodstone briodweddau sylfaenu a chanoli a chredir ei fod yn ddefnyddiol i'r rhai sy'n ceisio eglurder a ffocws yn eu bywydau.

Chwefror a Thu Hwnt

Mae amethyst a charreg waed yn ddewisiadau poblogaidd ar gyfer gemwaith, a gellir eu canfod mewn amrywiaeth o ffurfiau, gan gynnwys breichledau, crogdlysau a chlustdlysau. P'un a ydych chi'n dathlu pen-blwydd ym mis Chwefror neu'n chwilio am ddarn unigryw a hardd o emwaith, mae amethyst yn garreg wych ar gyfer pob achlysur, ac yn ddewis da iawn fel carreg eni ym mis Chwefror, neu fel datganiad ffasiwn ysblennydd.

Dyma ychydig o themâu gemstone Amethyst sy'n berffaith ar gyfer mis Chwefror

Dysgwch am oes ryfeddol eich hoff gerrig gemau

Genedigaeth Ein Gems 5,000 Oed
Hanes Rhyfeddol y Gemstones O'u hechdynnu gwyrthiol o'r ddaear, mae gemau yn dyddio'n ôl

Ystyr Amethyst Crystal
Ystyr Hanesyddol Rhyfeddol Y Grisial Amethyst Yr amrywiaeth porffor hardd o chwarts amethyst

Swyddi tebyg