Amgueddfa Tlysau Ei Mawrhydi @ Amgueddfa Bowers

Perlau Trawiadol Dŵr Croyw - HerMJ - Amgueddfa Bowers

Roeddwn wrth fy modd o gael fy newis i ddangos ein perlau dŵr croyw syfrdanol yn “The Art of Adorning” y penwythnos diwethaf, a gynhaliwyd yn Amgueddfa Bowers. Aeth oriau lawer i mewn i ddethol, dylunio a chreu fy gemwaith. 

Waeth faint o oriau a'r manylion cywrain, uchafbwynt fy niwrnod oedd cwrdd â'r bobl a stopiodd wrth fy mwrdd i sgwrsio, dweud helo, rhoi cwtsh, a chael hwyl. Nhw yw'r tlysau yn y goron. Fel uchafbwynt i agoriad fy siop, cefais anrheg.

Mae'n bleser gen i gyhoeddi enillydd y rhoddion, breichled perlog a grisial dŵr croyw, o fy   Casgliad môr-forwyn.

Llongyfarchiadau i'n Enillydd Rhoddion Bowers!
Mwynhewch eich breichled newydd, Laura.

Sioe Bowers Giveaway

Rhodd Bowers - Her Majesty's Jewels - Perlau Dŵr Ffres ac Arian Sterling
Rydyn ni'n edrych ymlaen at weld pawb yn y digwyddiad nesaf!

Swyddi tebyg