|

Ionawr Garnet Birthstone

Ionawr Garnet Birthstone

Garnet: Ionawr Birthstone

Mae carreg eni garnet Ionawr yn cynrychioli mis arbennig o bwysig, fel safiad rhuddem-goch blasus o garreg, ac fel cofeb i flwyddyn newydd ffres.

Ionawr Garnet Birthstone
Dylunydd HerMJ yn Dathlu Ionawr

Yn eironig ddigon, mae enw'r berl garnet coch hyfryd wedi'i gymryd o'r gair Lladin, granatus, wedi'i gyfieithu i'r Saesneg fel pomgranad.  

Ionawr Garnet Birthstone - pomgranad Coch
“granatus” pomgranad coch

Yn yr hen amser, fel carreg berl nodedig i frenhinoedd yr Aifft a Rhufain, roedd garnetau o India i'w gweld yn aml yn cydio yn nwylo'r teulu brenhinol. Gydag a Graddfa caledwch mwynau Mohs ardrethu rhwng 6 a 7, mae'r torwyr berl yn gallu ffasiwn dyluniadau sêl-fodrwy hardd yn rhwydd cymedrol. 

Ionawr Garnet Birthstone - Raw Gemstone
garnet naturiol

Ionawr Cyfansoddi Birthstone

Daw harddwch y garnet mewn amrywiaeth o liwiau, wedi'u gwneud o briodas o bum defnydd gwahanol. Daw'r ystod hon o liwiau mewn arlliwiau porffor i oren, gwyrdd, melyn, ac, wrth gwrs, coch. Yn cael eu cydnabod am eu gwerth mewn gemwaith, y cerrig unigol yw: pyrope, amalandite, spesserit, grossulatte, a radiate. 

Mae Pyrope ac Almandine yn amrywio o borffor (ysgafnach) i goch (tywyllaf). Mae gan Spessartine liw oren. Mae Andradite yn felynaidd i wyrdd. Mae grosswlaidd yn amrywio o amrywiaeth glir i goch-oren, a hyd yn oed i liw gwyrdd llachar o'r enw tsavorite.

Garnet yn erbyn Ruby

Garnet Gemstone yn erbyn Ruby Gemstone
rhuddem (chwith) garnet (dde)

Er bod sawl math o garnets (yn amrywio o oren, gwyrdd, du, a hyd yn oed mêl-frown) mae'r amrywiaeth coch yn aml yn cael ei hun mewn cystadleuaeth weledol â'r berl rhuddem annwyl debyg. Ond mae yna wahaniaethau. 

Er ei fod yn debyg o ran ei harddwch pelydrol, mae'r rhuddem yn garreg fwy gwydn. Graddio 9 ar raddfa Mohs, ac yn drawiadol ger y diemwnt, mae'r rhuddem hefyd yn cyfleu golau yn wahanol i'r garnet.

Tra bod y golau sy'n mynd trwy berl yn datgelu cyfrinachau ei wreiddiau carreg eni gyda mwy o ddimensiwn yn cael ei roi i amrywiaeth o gyfuniadau lliw, gan gynnwys oren cynnil, tra bod y rhuddem yn cynhyrchu gwrid coch cryfach.

 Personoliaeth magnetig

Ffaith ddifyr ddiddorol: mae gan fagnet daear prin, a elwir yn fagnet neodymium, yr hyn a elwir yn ymateb "codi" pan gaiff ei gyflwyno i garnet. Mae'r atyniad magnetig unigryw hwn (neu dueddiad magnetig) weithiau'n cael ei ddefnyddio gan emyddion i wahaniaethu rhwng gwahanol fathau o garnet a'u cyfansoddiad mwynau.

Harddwch Ardderchog Y Garreg Genedigaeth 

Mae gemwaith carreg eni garnet Ionawr mor drawiadol fel bod hyd yn oed pobl nad ydynt yn gysylltiedig â mis yr enedigaeth yn cael eu denu at gochi coch cyfoethog y berl. I’r rhai sy’n ddigon ffodus i hawlio’r garreg fel eu carreg eu hunain, rydym yn eich dathlu chi (a’ch diwrnod arbennig).

Mwclis Pendant Garnet Enfys Moonstone - Pendant
Mwclis Pendant Garnet Enfys Moonstone

I'r rhai sydd â llygad am harddwch disglair glow coch carreg eni Ionawr, mae croeso i chi drin eich hun i rywbeth arbennig ar ffurf breichled neu gadwyn adnabod o grisialau dylunydd coch wedi'u mewnforio. Yn HerMJ, mae ein gemwaith wedi'u dylunio â llaw yn cynnwys gemau naturiol yn ogystal â chyffyrddiad o liw o grisialau Awstria mewn coch garnet disglair. 

 Edrychwch ar ein casgliad gemwaith yn ein horiel dylunwyr a gweld drosoch eich hun. 

Swyddi tebyg