Garnet: Ionawr Birthstone

Maen Geni Penblwydd Ionawr
Dylunydd HerMJ yn Dathlu Ionawr

Roedd carreg eni garnet Ionawr yn cynrychioli mis arbennig o nodedig, yn cael ei gynrychioli fel y berl hynod flasus rhuddem-goch ac fel cofeb eiconig i flwyddyn newydd ffres.

Mae mwynau Garnet yn cynnwys almandin, pyrope, a spessartine. Mae'r berl yn fwyaf adnabyddus am ei lliw coch pelydrol, er y gellir ei ddarganfod hefyd mewn arlliwiau o binc, oren, melyn a gwyrdd. Mae'n garreg sy'n cael ei hystyried yn boblogaidd fel symbol o garennydd a theyrngarwch.

Ionawr Garnet Birthstone

Wedi'i ganfod mewn sawl rhan o'r byd, mae'r enghreifftiau gorau yn tarddu o gyn belled â Colombia, Zambia a Brasil. O'i amrywiaethau, credir bod yr emrallt yn garreg sylfaen, gyda phriodweddau iachaol, sy'n werthfawr am ddod â heddwch a llonyddwch i'r rhai sy'n ei wisgo. Credir hefyd bod y garreg yn gwella cyfathrebu ac yn amddiffyn rhag egni negyddol.

Yn eironig ddigon, mae enw'r berl garnet coch hyfryd wedi'i gymryd o'r gair Lladin, granatus, wedi'i gyfieithu i'r Saesneg fel pomgranad.  

Ionawr Garnet Birthstone - pomgranad Coch
“granatus” pomgranad coch

Yn yr hen amser, fel carreg berl nodedig i frenhinoedd yr Aifft a Rhufain, roedd garnetau o India i'w gweld yn aml yn cydio yn nwylo'r teulu brenhinol. Gydag a Graddfa caledwch mwynau Mohs ardrethu rhwng 6 a 7, mae'r torwyr berl yn gallu ffasiwn dyluniadau sêl-fodrwy hardd yn rhwydd cymedrol. 

Ionawr Garnet Birthstone - Raw Gemstone
garnet naturiol

Ionawr Cyfansoddi Birthstone

Daw harddwch y garnet mewn amrywiaeth o liwiau, wedi'u gwneud o briodas o bum defnydd gwahanol. Beryl, sy'n gyfrifol am yr emrallt enwog, yw'r brif elfen sy'n gyfrifol am ei amrywiaeth gwyrdd hyfryd.

Mae carreg eni garnet Ionawr yn un o'r rhai mwyaf adnabyddus am ei werth mewn gemwaith, y cerrig unigol yw pyrope, almandite, spessartite, grossularite, a radiate. 

Mae Pyrope ac Almandine yn amrywio o borffor (ysgafnach) i goch (tywyllaf). Mae gan Spessartine liw oren. Mae Andradite yn felynaidd i wyrdd. Mae grosswlaidd yn amrywio o amrywiaeth glir i goch-oren, a hyd yn oed i liw gwyrdd llachar o'r enw tsavorite.

Garnet yn erbyn Ruby

Garnet Gemstone yn erbyn Ruby Gemstone
rhuddem (chwith) garnet (dde)

Er bod sawl math o garnets (yn amrywio o oren, gwyrdd, du, a hyd yn oed mêl-frown) mae'r amrywiaeth coch yn aml yn cael ei hun mewn cystadleuaeth weledol â'r berl rhuddem annwyl debyg. Ond mae yna wahaniaethau. 

Er ei fod yn debyg o ran ei harddwch pelydrol, mae'r rhuddem yn garreg fwy gwydn. Graddio 9 ar raddfa Mohs, ac yn drawiadol ger y diemwnt, mae'r rhuddem hefyd yn cyfleu golau yn wahanol i'r garnet.

Tra bod y golau sy'n mynd trwy berl yn datgelu cyfrinachau ei wreiddiau carreg eni gyda mwy o ddimensiwn yn cael ei roi i amrywiaeth o gyfuniadau lliw, gan gynnwys oren cynnil, tra bod y rhuddem yn cynhyrchu gwrid coch cryfach.

 Personoliaeth magnetig

Ffaith ddifyr ddiddorol: mae gan fagnet daear prin, a elwir yn fagnet neodymium, yr hyn a elwir yn ymateb "codi" pan gaiff ei gyflwyno i garnet. Mae'r atyniad magnetig unigryw hwn (neu dueddiad magnetig) weithiau'n cael ei ddefnyddio gan emyddion i wahaniaethu rhwng gwahanol fathau o garnet a'u cyfansoddiad mwynau.

Harddwch Ardderchog Y Garreg Genedigaeth 

Mae gemwaith carreg eni garnet Ionawr mor drawiadol fel bod hyd yn oed pobl nad ydynt yn gysylltiedig â mis yr enedigaeth yn cael eu denu at gochi coch cyfoethog y berl. I’r rhai sy’n ddigon ffodus i hawlio’r garreg fel eu carreg eu hunain, rydym yn eich dathlu chi (a’ch diwrnod arbennig).

Mwclis Pendant Garnet Enfys Moonstone - Pendant
Mwclis Pendant Garnet Enfys Moonstone

I'r rhai sydd â llygad am harddwch disglair glow coch carreg eni Ionawr, mae croeso i chi drin eich hun i rywbeth arbennig ar ffurf breichled neu gadwyn adnabod o grisialau dylunydd coch wedi'u mewnforio. Yn HerMJ, mae ein gemwaith wedi'u dylunio â llaw yn cynnwys gemau naturiol yn ogystal â chyffyrddiad o liw o grisialau Awstria mewn coch garnet disglair. 

 Edrychwch ar ein casgliad gemwaith yn ein horiel dylunwyr a gweld drosoch eich hun. 

Swyddi tebyg