Canllaw i Emwaith o Ansawdd

Bydd y primer gemwaith hwn yn rhoi gwybodaeth gefndir bwysig i chi am ddewis y gemwaith gorau yn seiliedig ar y cydrannau delfrydol.

Cydrannau Ansawdd

Dewisir y cydrannau a ddefnyddir yn ein dyluniadau am eu hansawdd. Mae'n bwysig gwybod bod y gemau, y cerrig a'r perlau yn cael eu cyrchu'n ofalus, eu dewis a'u hintegreiddio i Fwclis a Breichledau Tlysau Ei Mawrhydi yn seiliedig, nid yn unig ar eu harddwch ond hefyd ar eu gwerth.

Beth yw'r perlog perffaith?

Maen nhw'n dod mewn enfys o siapiau, lliwiau a meintiau, ond beth yw'r ffordd orau o ddewis y perlau perffaith cyn i chi eu prynu?


Pa grisialau sydd o ansawdd?

Y tu hwnt i'w symudliw, mae rhai crisialau yn fwy uchel eu parch nag eraill, ond sut ydych chi'n gwybod pa rai yw pa rai?

Ydy'ch Emwaith yn mesur i fyny?

Mae'ch dillad yn eich ffitio'n berffaith, ond ydy'ch gemwaith? Sut ydych chi'n dewis y gemwaith gorau ar gyfer eich math o gorff?

Ffeithiau carreg geni syndod

Ydych chi'n gwybod y 12 ffaith carreg geni anhygoel?
A beth am ddewisiadau amgen carreg enedigol?