Mathau Arddull Emwaith

Canllaw i Mathau Arddull Emwaith

Mae hyn yn canllaw arddull gemwaith yn rhoi gwybodaeth gefndir bwysig i chi am ba gategori o emwaith a allai fod yn ddelfrydol ar gyfer eich edrychiad gorau.

Trafod Mathau Arddull Emwaith Gan MJ
O MJ

Categori O Emwaith

Mae'r cydrannau a ddefnyddir yn ein dyluniadau yn cael eu dewis oherwydd eu hansawdd. Mae'n bwysig gwybod bod y gemau, y cerrig a'r perlau yn cael eu cyrchu'n ofalus, eu dewis a'u hintegreiddio i'r gwahanol arddulliau o emwaith, nid yn unig am eu harddwch ond hefyd am eu gwerth.

Wrth siopa i chi'ch hun neu rywun arbennig mae'n dda gwybod y gallwch chi ddibynnu ar ansawdd y gemwaith yn ogystal â'r wybodaeth sy'n eich arwain ato. Mae'r canllaw arddull ategolion ffasiwn hwn a ddarperir gan HerMJ yn sicrhau bod gennych sylfaen dda o wybodaeth i wneud y penderfyniad perffaith hwnnw ynghylch yr hyn sy'n gweddu orau i'ch anghenion.

Mae'n debygol iawn eich bod chi yma oherwydd eich cariad at emwaith hardd (fel fi). Er ein bod yn aml yn ceisio bodloni ein blys am y mwclis, y freichled, neu'r clustdlysau ciwt perffaith hwnnw, byddwn yn teimlo'n llethol o bryd i'w gilydd gan y daith gyfarwydd i mewn i siop gemwaith orlawn a'i rhesi anghysbell o ffyn gwreichion â gwydr sy'n gofyn inni erfyn ar eu gemyddion dan sylw i “Dangoswch hynny i mi os gwelwch yn dda.”

Ynghyd â'n canllaw gemwaith, mae HerMJ yn trefnu ein dyluniadau wedi'u gwneud â llaw yn ôl gwahanol fathau o arddull gemwaith (ein categorïau) fel y gallwch chi ddod o hyd i'r mwclis, y freichled neu'r clustdlysau delfrydol yn hawdd, a chanolbwyntio ar eich hoff arddull wrth bori'n naturiol yn ein horielau a'u Fideos gemwaith 360 gradd, gan gynnwys dyluniadau wedi'u gwneud â llaw wedi'u gorchuddio â chrisialau Swarovski pefriol.

Creadigaethau Grisial ysblennydd

Pa grisialau sydd o ansawdd?

Y tu hwnt i'w symudliw, mae rhai crisialau yn fwy uchel eu parch nag eraill, ond sut ydych chi'n gwybod pa rai yw pa rai?

Y syniad gorau bob amser yw rhoi ansawdd ac arddull ar frig eich rhestr wrth ddewis y mathau o steiliau gemwaith mwyaf deniadol, fel y bydd yn treulio'r rhan fwyaf o'r amser ar eich corff ac nid dim ond atgof pell yn eich casgliad. Yn bwysicaf oll, rhywbeth sy'n gweddu i chi a'ch steil.

Ffitrwydd Gwych Ar Gyfer Yr Arddull Orau

Ydy'ch Emwaith yn mesur i fyny?

Mae eich dillad yn ffitio chi'n berffaith, ond a yw eich gemwaith? Sut ydych chi'n dewis y mathau steil gemwaith gorau ar gyfer eich corff?

Un ffordd o sicrhau hyn yw meddwl y tu allan i'r bocs trwy ddewis arddulliau sy'n unigryw ac nad ydynt yn mynd ar drywydd tueddiadau. Rhywbeth y gallwch chi fod yn sicr o fod yr unig berson yn yr ystafell sy'n ei wisgo. Y math o emwaith ffasiwn a fydd yn dod yn arddull llofnod i chi ac yn siarad cyfrolau o ran eich gwreiddioldeb, a'ch steil personol. Y rhan orau o hyn yw nad oes rhaid i chi dalu symiau afresymol i wneud hynny. Wedi'r cyfan, nid yw arddull a chost yr un peth.

Nawr eich bod wedi penderfynu mynd allan i'r byd i chwilio am y freichled ddelfrydol neu sut i ddewis y gadwyn gywir, gall fod yn dasg frawychus i lywio'r byd cymudwyr o boutiques ffasiwn hardd, ond nid oes rhaid iddo fod. Gall (a dylai) fod yn gyffrous.

Darganfyddwch y mwclis neu'r freichled sy'n galw arnoch chi i fod yn wisgwr iddi, gan edrych yn dda, a dim ond gorfod codi bys (a chlicio) yn gyffyrddus cyn ei bod ar ei ffordd i'ch cartref ac i'ch bywyd. Mae'r gweddill yn syml yn fwynhad llwyr. Fel y dylai fod. Rydyn ni wedi gwneud yr holl deithio sy'n angenrheidiol er mwyn i chi adael i grisialau Awstria, cerrig gemau naturiol, a pherlau dŵr croyw a ddewiswyd â llaw ddod atoch chi.

Arddulliau A'r Perl Perffaith

Beth yw'r perlog perffaith?

Maen nhw'n dod mewn enfys o siapiau, lliwiau a meintiau, ond beth yw'r ffordd orau o ddewis y perlau perffaith cyn i chi eu prynu?

Ar ôl darllen y canllaw steil gemwaith hwn o gysur eich sgrin, cymerwch gymaint o amser ag yr hoffech chi werthuso ein horiel gemwaith ar-lein wrth i ni gyflwyno brand HerMJ i chi. Nid yw ein harddangosfa byth yn llethol. Bob amser yn hwyl. A phan fyddwch ei angen, addysgiadol. O wisgo bob dydd i ddillad pen-blwydd arbennig.

Darganfyddiadau Hwyl Pen-blwydd

Ffeithiau carreg geni syndod

Ydych chi'n gwybod y 12 ffaith carreg geni anhygoel?
A beth am ddewisiadau amgen carreg enedigol?

Mwynhewch eich archwiliad o'n mathau o steil gemwaith a defnyddiwch y wybodaeth yma i ddarganfod y gemwaith ffasiwn premiwm sy'n gweddu'n berffaith i'ch steil, ac os ydych chi'n rhedeg i mewn i unrhyw gwestiynau, dim ond e-bost neu sylw i ffwrdd yw help. A chofiwch bob amser, gadewch i'ch steil fod yn arweiniad i chi.