Carreg Geni Awst - Peridot
|

Peridot - Carreg Geni Awst

Carreg Geni Awst: Peridot

Emrallt yr hwyr

Hanes Carreg Geni Awst

Am yr holl resymau y gwyddoch o bosibl, mae eich pen-blwydd ym mis Awst yn eich gwneud chi'n arbennig iawn, ond am un rheswm y gallech fod yn ymwybodol ohono, mae eich carreg eni hefyd.

Eich carreg enedigol yw'r berl disglair, symudliw rydyn ni wedi dod i'w charu: Peridot. Gyda'i liwio llofnod yn deillio o'r elfennau haearn yn y garreg werdd hyfryd, mae'n un o'r ychydig berlau sy'n dod atom mewn un lliw: gwyrdd.

Mae'n garwriaeth y mae ei darddiad yn dyddio mor bell yn ôl â dyddiau Pliny the Elder yn 25 OC pan wnaeth yr athronydd a chasglwr naturiol Rhufeinig ei recordiad cychwynnol o'r garreg peridot werdd hudol ar Ynys Zabargad (a elwir hefyd yn Ynys Sant Ioan. ) oddi ar arfordir yr Aifft.

Gem yr Haul

Nid hir y bu i’r Eifftiaid gael eu syfrdanu cymaint gyda’r berl emrallt ddisglair roeddent yn ei hystyried yn “berl yr haul.” Ni allai hyd yn oed Cleopatra wrthsefyll ei apêl radiant.

Ac yn ystod yr amser cyn y rhyfel byd cyntaf, pan ddaeth yr ynys yn ffynhonnell ffafriol peridot, roedd yr Eifftiaid yn dibynnu arni am ei haelioni, a ddarparodd filiynau o ddoleri o'r berl werdd goeth.

Peridot o'r Aifft

Ym 1958, gwladychodd Arlywydd yr Aifft y dyddodion ar yr ynys, gan gydnabod yn ffurfiol mai peridot oedd ei garreg genedlaethol, a gydnabuwyd ar unwaith fel “gem yr haul.” Yn y blynyddoedd wedi hynny, pan leihaodd mwyngloddio ar Zabargad, ceisiodd y cyhoedd sy'n clamio ffynonellau eraill i lenwi'r galw cynyddol am garreg werthfawr.

Carreg Geni Peridot

Yn wahanol i'r arlliwiau ac amrywiadau amrywiol o gerrig eraill, mae sbectrwm lliw hynod benodol peridot wedi'i gyfyngu i'r ystod unigryw o wyrdd melynog, i wyrdd-felyn.

Peridot o'r Ddaear a'r Awyr

Mae meintiau bach o peridot wedi'u nodi mewn meteorynnau pallasit sy'n cynnwys yr olivine mwynau gwyrdd, a gludir atom o'u teithiau rhyfeddol ar y ddaear ar draws yr awyr.

Yn yr un modd darganfyddir y berl, a ddosberthir o ffynonellau mwy daearol, ger llosgfynyddoedd fel Traeth Peridot, Hawaii, lle cafodd ei groniclo i fod mor hen â sawl miliwn o flynyddoedd, ac mae llên gwerin Hawaii yn ei ystyried yn ddagrau duwies y llosgfynydd, Pele.

Yn cael ei brisio nid yn unig am ei harddwch tryloyw gwyrdd hypnotig, roedd gwareiddiadau cynnar hefyd yn trysori peridot fel yr amddiffynwr rhag ofnau a hunllefau, ac fel catalydd ar lefelau gwell o oleuedigaeth ysbrydol.

Emrallt yr hwyr

Mae ei liw gwyrdd naturiol gwych wedi ennill clod y “Emrallt Nos” am y llewyrch gwyrdd chwantus a anogir yn y cryndod yn unig o olau lamp cyfagos.

Ac, yn bwysicaf oll, rydych chi'n cydnabod ei fod yn drysor pen-blwydd ysblennydd ym mis Awst.

I nodi dathliad eich pen-blwydd, mae HerMJ yn cynnig mwclis a breichledau wedi'u gemwaith â llaw wedi'u cynllunio a'u crefftio yng Nghaliffornia heulog. Mae'r darnau'n cynnwys crisialau disglair Awstria Swarovski mewn arlliwiau symudliw o ddyluniadau peridot a unigryw un-o-fath.

Penblwydd hapus!

/


Swyddi tebyg