Crys-T Apparel Birthstone Sidydd Capricorn

O $19.50

Canllaw Maint

Yn cyflwyno ein dillad ffordd o fyw cain a gynlluniwyd yn arbennig ar gyfer y Capricorn cadarn ac uchelgeisiol, gafr fynydd benderfynol y Sidydd! Cofleidio eich hunaniaeth nefol ac arddangos eich penderfyniad diwyro gyda'n cyfareddol Crys-T Apparel Birthstone Sidydd Capricorn, wedi'i deilwra'n arbennig ar eich cyfer chi.

Dyluniad Unigryw:
Wedi'i saernïo'n fanwl, mae gan ein ti ar thema Capricorn ddyluniad nodedig sy'n crynhoi hanfod yr arwydd daear hwn. Mae'r tu blaen yn arddangos gafr fynyddig fawreddog gyda balchder, sy'n symbol o benderfyniad dyfal Capricorn i oresgyn heriau a chyrraedd uchelfannau newydd. Ac, wrth gwrs, mae carreg y Sidydd ar gyfer Capricorn, carreg eni garnet yn gorwedd yn falch ar eich brest. Mae cyfuniad cain y dyluniad o arlliwiau cyfoethog yn adlewyrchu natur gref ac ymarferol unigolion Capricorn.

Apelio i Capricorn:
Wrth wraidd ein hathroniaeth ddylunio mae dealltwriaeth ddofn o nodweddion Capricorn, ac rydym wedi integreiddio'n feddylgar elfennau sy'n atseinio eich personoliaeth. Mae'r dyluniad hwn o ddillad Sidydd yn dathlu eich ymarferoldeb, eich cyfrifoldeb, a'ch ysbryd gweithgar, gan eich atgoffa bod y llwybr i lwyddiant wedi'i balmantu â gwydnwch a dyfalbarhad.

Cysur digymar:
Mae cysur yn hollbwysig, ac mae ein dillad ffordd o fyw yn sicrhau eich bod chi'n teimlo'n gartrefol waeth beth fo'r achlysur. Wedi'i grefftio â ffabrig o ansawdd premiwm, mae ein Crys-T Apparel Capricorn Zodiac Birthstone Apparel yn cynnig cyffyrddiad meddal a moethus yn erbyn eich croen, gan ei wneud yn ddewis delfrydol ar gyfer gwisgo bob dydd neu ddigwyddiadau arbennig. Codwch eich steil yn ddiymdrech wrth aros yn driw i'ch natur wreiddiedig.

Grymuso Eich Arddull:
P'un a ydych chi'n ymdrechu am ragoriaeth broffesiynol neu'n cychwyn ar fentrau personol, bydd y dyluniad dillad unigryw hwn yn ein hatgoffa o'ch gallu anhygoel i oresgyn rhwystrau a chyflawni mawredd.

Rhodd Feddwl:
Mae'r garreg eni a'r dyluniad Sidydd yn anrheg feddylgar ac ystyrlon i'ch ffrindiau a'ch anwyliaid Capricorn. Mae tsymbol perffaith yn cydnabod eu natur gadarn a'u hymrwymiad i lwyddiant. Dathlwch eu hunaniaeth Sidydd gyda'r dillad unigryw a phersonol hwn.

Ein hymrwymiad:
Fel brand sy'n gwerthfawrogi dilysrwydd a gwreiddioldeb, rydym yn ymfalchïo'n fawr mewn cynnig dyluniadau sy'n atseinio gyda'n cwsmeriaid ar lefel ddyfnach. Mae Crys T Dillad Carreg Geni Sidydd Capricorn yn dyst i'n hymroddiad i ddarparu dillad ffordd o fyw sy'n dathlu gwir hanfod pob arwydd Sidydd.

Rhyddhewch gryfder y cosmos a gwisgwch arwydd geni'r Sidydd yn falch. Profwch y cyfuniad perffaith o arddull, cysur a swyn nefol gyda dillad ffordd o fyw nodedig HerMJ. Cofleidiwch eich penderfyniad diwyro a dathlwch ddycnwch Capricorn gyda’n crys-T Arwyddion Geni Sidydd rhyfeddol. Darganfyddwch fyd o ysbrydoliaeth ddiddiwedd a chyrhaeddwch uchelfannau newydd gyda phob cam a gymerwch. Mynnwch eich un chi heddiw a gadewch i'r byd weld hanfod Capricorn ynoch chi.

• cotwm 100% wedi'i gribo a'i nyddu â modrwy (mae lliwiau grug yn cynnwys polyester)
• Ffabrig cyn crebachu
• Wedi'i ddylunio'n arbennig gyda'r garreg eni ac arwydd ar gyfer Capricorn

Gwneir y cynnyrch hwn yn arbennig i chi cyn gynted ag y byddwch yn gosod archeb, felly diolch am wneud penderfyniadau prynu meddylgar!

pwysauN / A
Trafodion Talu Diogel

Fel arfer, mae'n cymryd 3-7 diwrnod i gyflawni archeb, ac ar ôl hynny mae'n cael ei anfon allan. Yn ogystal, mae'r amser cludo yn dibynnu ar eich lleoliad, ond gellir ei amcangyfrif fel 3-4 diwrnod busnes. Nid yw hyn yn cynnwys penwythnosau.

Rydym yn gweithio gyda phartneriaid argraffu personol gyda chyfleusterau byd-eang.

Cyn cysylltu â ni, helpwch ni drwy wneud y canlynol:

 · Gwiriwch eich e-bost cadarnhau cludo am unrhyw gamgymeriadau yn y cyfeiriad danfon

 · Gofynnwch i'ch swyddfa bost leol a oes ganddynt eich pecyn

 · Stopiwch wrth ymyl eich cymdogion rhag ofn i'r negesydd adael y pecyn gyda nhw

 Os oedd y cyfeiriad cludo yn gywir, ac na adawyd y pecyn yn y swyddfa bost nac yn swyddfa eich cymydog, cysylltwch â ni yn hermj@hermj.com gyda'ch rhif archeb.

 Os daethoch o hyd i gamgymeriad yn eich cyfeiriad danfon, gallwn anfon archeb arall atoch, ond eich cost eich hun fydd y cludo.

Byddwch yn derbyn dolen olrhain trwy e-bost pan fydd eich archeb yn mynd allan. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am eich olrhain neu gludo, anfonwch linell atom hermj@hermj.com

Mae'n ddrwg gennym os yw'r cynnyrch a archebwyd gennych wedi'i ddifrodi. Er mwyn ein helpu i ddatrys hyn yn gyflym i chi, anfonwch e-bost atom yn hermj@hermj.com  o fewn wythnos gyda lluniau o'r cynnyrch sydd wedi'i ddifrodi, eich rhif archeb, ac unrhyw fanylion eraill sydd gennych am eich archeb. Byddwn yn dod yn ôl atoch gyda datrysiad cyn gynted â phosibl.

Trysorau HerMJ Eraill

Crys-T Apparel Birthstone Sidydd CapricornCrys-T Apparel Birthstone Sidydd Capricorn