Cludo UDA AM DDIM a Dewiswch Orchmynion Rhyngwladol

Adolygiadau

Nid oes unrhyw adolygiadau eto.

logio Dim ond mewn cwsmeriaid sydd wedi prynu cynnyrch hwn gall adael adolygiad.

Blanced Sblash Of Red Throw HerMJ 50×60

$45.95

Fideo Disgrifiad Cynnyrch HerMJ

HerMJ 50x60 A Splash Of Red Throw Blanced - Ffordd o Fyw - Disgrifiad

Gyda dy Blanced Sblash Of Red Throw HerMJ 50×60, does dim rhaid i chi setlo am fod yn glyd ac yn gynnes yn unig. O dan ei ddyluniad deniadol beiddgar, byddwch chi'n gwybod bod ei steil wedi'i orchuddio.

• Mae hwn yn ddyluniad argraffiad cyfyngedig unigryw gan Tlysau Ei Mawrhydi a geir yma yn unig
• Ffabrig cyffwrdd meddal sidanaidd
• Argraffu ar un ochr
• Ochr gwyn gwyn
• Peiriant-golchadwy
• Hypoallergenig
• Gwrth-fflam

Mae'r cynnyrch hwn yn cael ei wneud yn arbennig ar eich cyfer chi cyn gynted ag y byddwch chi'n archebu, a dyna pam mae'n cymryd ychydig mwy o amser i ni ei gyflwyno i chi. Mae gwneud cynhyrchion ar alw yn lle swmp yn helpu i leihau gorgynhyrchu, felly diolch am wneud penderfyniadau prynu meddylgar!

» Llongau UDA AM DDIM
HerMJ Wear Jewelry Rocks™
pwysau0.62 oz
Dimensiynau8 2 × × 5 yn
Trafodion Talu Diogel
Gwybodaeth llongau

Fel arfer, mae'n cymryd 3-7 diwrnod i gyflawni archeb, ac ar ôl hynny mae'n cael ei anfon allan. Yn ogystal, mae'r amser cludo yn dibynnu ar eich lleoliad, ond gellir ei amcangyfrif fel 3-4 diwrnod busnes. Nid yw hyn yn cynnwys penwythnosau.

Rydym yn gweithio gyda phartneriaid argraffu personol gyda chyfleusterau byd-eang.

Cyn cysylltu â ni, helpwch ni drwy wneud y canlynol:

 · Gwiriwch eich e-bost cadarnhau cludo am unrhyw gamgymeriadau yn y cyfeiriad danfon

 · Gofynnwch i'ch swyddfa bost leol a oes ganddynt eich pecyn

 · Stopiwch wrth ymyl eich cymdogion rhag ofn i'r negesydd adael y pecyn gyda nhw

 Os oedd y cyfeiriad cludo yn gywir, ac na adawyd y pecyn yn y swyddfa bost nac yn swyddfa eich cymydog, cysylltwch â ni yn hermj@hermj.com gyda'ch rhif archeb.

 Os daethoch o hyd i gamgymeriad yn eich cyfeiriad danfon, gallwn anfon archeb arall atoch, ond eich cost eich hun fydd y cludo.

Byddwch yn derbyn dolen olrhain trwy e-bost pan fydd eich archeb yn mynd allan. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am eich olrhain neu gludo, anfonwch linell atom hermj@hermj.com

Mae'n ddrwg gennym os yw'r cynnyrch a archebwyd gennych wedi'i ddifrodi. Er mwyn ein helpu i ddatrys hyn yn gyflym i chi, anfonwch e-bost atom yn hermj@hermj.com  o fewn wythnos gyda lluniau o'r cynnyrch sydd wedi'i ddifrodi, eich rhif archeb, ac unrhyw fanylion eraill sydd gennych am eich archeb. Byddwn yn dod yn ôl atoch gyda datrysiad cyn gynted â phosibl.

Trysorau HerMJ Eraill

Blanced Sblash Of Red Throw HerMJ 50x60Blanced Sblash Of Red Throw HerMJ 50×60
$45.95

Fideo Disgrifiad Cynnyrch HerMJ

HerMJ 50x60 A Splash Of Red Throw Blanced - Ffordd o Fyw - Disgrifiad