Cludo UDA AM DDIM a Dewiswch Orchmynion Rhyngwladol

Crys T Llewys Byr Unisex Gwydr HerMJ Murano

O $26.00

Canllaw Maint

Mae Crys T Llewys Byr Unisex Gwydr HerMJ Murano yn enghraifft berffaith o ddyluniad sfferau Murano Glass llofnod HerMJ.

• cotwm 100% wedi'i gribo a'i nyddu â modrwy (mae lliwiau grug yn cynnwys polyester)
• Pwysau ffabrig: 4.2 oz / yd² (142 g / m²)
• Ffabrig cyn crebachu
• Adeiladu ochr-wythïen
• Tapio ysgwydd-i-ysgwydd
• Cynnyrch gwag yn dod o Guatemala, Nicaragua, Mecsico, Honduras, neu UDA

Mae'r cynnyrch hwn yn cael ei wneud yn arbennig ar eich cyfer chi cyn gynted ag y byddwch chi'n archebu, a dyna pam mae'n cymryd ychydig mwy o amser i ni ei gyflwyno i chi. Mae gwneud cynhyrchion ar alw yn lle swmp yn helpu i leihau gorgynhyrchu, felly diolch am wneud penderfyniadau prynu meddylgar!

» Llongau UDA AM DDIM
HerMJ Wear Jewelry Rocks™
pwysauN / A
SKU: 39947 categori: tag:
Trafodion Talu Diogel
Crys T Llewys Byr Unisex Gwydr HerMJ Murano

Fel arfer, mae'n cymryd 3-7 diwrnod i gyflawni archeb, ac ar ôl hynny mae'n cael ei anfon allan. Yn ogystal, mae'r amser cludo yn dibynnu ar eich lleoliad, ond gellir ei amcangyfrif fel 3-4 diwrnod busnes. Nid yw hyn yn cynnwys penwythnosau.

Rydym yn gweithio gyda phartneriaid argraffu personol gyda chyfleusterau byd-eang.

Cyn cysylltu â ni, helpwch ni drwy wneud y canlynol:

 · Gwiriwch eich e-bost cadarnhau cludo am unrhyw gamgymeriadau yn y cyfeiriad danfon

 · Gofynnwch i'ch swyddfa bost leol a oes ganddynt eich pecyn

 · Stopiwch wrth ymyl eich cymdogion rhag ofn i'r negesydd adael y pecyn gyda nhw

 Os oedd y cyfeiriad cludo yn gywir, ac na adawyd y pecyn yn y swyddfa bost nac yn swyddfa eich cymydog, cysylltwch â ni yn hermj@hermj.com gyda'ch rhif archeb.

 Os daethoch o hyd i gamgymeriad yn eich cyfeiriad danfon, gallwn anfon archeb arall atoch, ond eich cost eich hun fydd y cludo.

Byddwch yn derbyn dolen olrhain trwy e-bost pan fydd eich archeb yn mynd allan. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am eich olrhain neu gludo, anfonwch linell atom hermj@hermj.com

Mae'n ddrwg gennym os yw'r cynnyrch a archebwyd gennych wedi'i ddifrodi. Er mwyn ein helpu i ddatrys hyn yn gyflym i chi, anfonwch e-bost atom yn hermj@hermj.com  o fewn wythnos gyda lluniau o'r cynnyrch sydd wedi'i ddifrodi, eich rhif archeb, ac unrhyw fanylion eraill sydd gennych am eich archeb. Byddwn yn dod yn ôl atoch gyda datrysiad cyn gynted â phosibl.

Trysorau HerMJ Eraill

Crys T Llewys Byr Unisex Gwydr HerMJ MuranoCrys T Llewys Byr Unisex Gwydr HerMJ Murano