Cludo UDA AM DDIM a Dewiswch Orchmynion Rhyngwladol

HerMJ - Peidiwch byth â Chysuro

O $26.00

Canllaw Maint

Gwreiddioldeb digamsyniol. Cofleidio'r haf mewn steil.

Cyflwyno epitome arddull a hunanfynegiant. HerMJ yn cyflwyno'r bywiog Byth Blend In Crys-T yn ymgorffori hanfod unigrywiaeth ac unigoliaeth.

Deifiwch i mewn i dymor haul yr haf, fel yr amser perffaith i ddathlu dyddiau heulog, dianc ar y traeth, ac anturiaethau diddiwedd. Mae ein crys-t yn cyfuno ansawdd premiwm a chysur. Mae'r ffabrig meddal, anadlu yn sicrhau naws ysgafn a dymunol, sy'n ddelfrydol ar gyfer y dyddiau haf cynnes hynny.

Mae'n bryd dangos i'r byd torri cwci hwn sydd weithiau'n safonol, yr hyn sydd ei angen i fod yn wreiddiol absoliwt. Ac rydych chi'n gwybod ei bod yn well sefyll allan - Dare i fod yn hynod. Byth Blend In.

• cotwm 100% wedi'i gribo a'i nyddu â modrwy (mae lliwiau grug yn cynnwys polyester)

Mae'r cynnyrch hwn yn cael ei wneud yn arbennig ar eich cyfer chi cyn gynted ag y byddwch chi'n gosod archeb, a rydyn ni'n gwybod y byddwch chi wrth eich bodd yn ei wisgo.

pwysauN / A
SKU: 42375 categori: Tags: ,
Trafodion Talu Diogel

Fel arfer, mae'n cymryd 3-7 diwrnod i gyflawni archeb, ac ar ôl hynny mae'n cael ei anfon allan. Yn ogystal, mae'r amser cludo yn dibynnu ar eich lleoliad, ond gellir ei amcangyfrif fel 3-4 diwrnod busnes. Nid yw hyn yn cynnwys penwythnosau.

Rydym yn gweithio gyda phartneriaid argraffu personol gyda chyfleusterau byd-eang.

Cyn cysylltu â ni, helpwch ni drwy wneud y canlynol:

 · Gwiriwch eich e-bost cadarnhau cludo am unrhyw gamgymeriadau yn y cyfeiriad danfon

 · Gofynnwch i'ch swyddfa bost leol a oes ganddynt eich pecyn

 · Stopiwch wrth ymyl eich cymdogion rhag ofn i'r negesydd adael y pecyn gyda nhw

 Os oedd y cyfeiriad cludo yn gywir, ac na adawyd y pecyn yn y swyddfa bost nac yn swyddfa eich cymydog, cysylltwch â ni yn hermj@hermj.com gyda'ch rhif archeb.

 Os daethoch o hyd i gamgymeriad yn eich cyfeiriad danfon, gallwn anfon archeb arall atoch, ond eich cost eich hun fydd y cludo.

Byddwch yn derbyn dolen olrhain trwy e-bost pan fydd eich archeb yn mynd allan. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am eich olrhain neu gludo, anfonwch linell atom hermj@hermj.com

Mae'n ddrwg gennym os yw'r cynnyrch a archebwyd gennych wedi'i ddifrodi. Er mwyn ein helpu i ddatrys hyn yn gyflym i chi, anfonwch e-bost atom yn hermj@hermj.com  o fewn wythnos gyda lluniau o'r cynnyrch sydd wedi'i ddifrodi, eich rhif archeb, ac unrhyw fanylion eraill sydd gennych am eich archeb. Byddwn yn dod yn ôl atoch gyda datrysiad cyn gynted â phosibl.

Trysorau HerMJ Eraill

HerMJ - Peidiwch byth â Bledio i MewnHerMJ - Peidiwch byth â Chysuro