Canllaw Arddull Ar Gyfer Emwaith

Canllaw i Emwaith o Ansawdd

Bydd y canllaw arddull gemwaith hwn yn rhoi gwybodaeth gefndir bwysig i chi am ddewis y gemwaith gorau yn seiliedig ar y cydrannau delfrydol.

Canllaw Arddull A Emwaith Ffasiwn - HerMJ.com
O MJ

Cydrannau Ansawdd

Dewisir y cydrannau a ddefnyddir yn ein dyluniadau am eu hansawdd. Mae'n bwysig gwybod bod y gemau, y cerrig a'r perlau yn cael eu cyrchu'n ofalus, eu dewis a'u hintegreiddio i Fwclis a Breichledau Tlysau Ei Mawrhydi yn seiliedig, nid yn unig ar eu harddwch ond hefyd ar eu gwerth.

Wrth siopa i chi'ch hun neu rywun arbennig mae'n dda gwybod y gallwch chi ddibynnu ar ansawdd y gemwaith yn ogystal â'r wybodaeth sy'n eich arwain ati. Mae'r canllaw gemwaith hwn a ddarperir gan HerMJ yn sicrhau bod gennych sylfaen dda o wybodaeth i wneud y penderfyniad perffaith hwnnw ynghylch yr hyn sy'n gweddu orau i'ch anghenion.

Mae'n debygol iawn eich bod chi yma oherwydd eich cariad at emwaith hardd (fel fi). Er ein bod yn aml yn ceisio bodloni ein blys am y mwclis, y freichled, neu'r clustdlysau ciwt perffaith hwnnw, byddwn yn teimlo'n llethol o bryd i'w gilydd gan y daith gyfarwydd i mewn i siop gemwaith orlawn a'i rhesi anghysbell o ffyn gwreichion â gwydr sy'n gofyn inni erfyn ar eu gemyddion dan sylw i “Dangoswch hynny i mi os gwelwch yn dda.”

Ynghyd â'n canllaw gemwaith, mae HerMJ yn trefnu ein dyluniadau wedi'u gwneud â llaw yn ôl mathau o emwaith (ein categorïau) fel y gallwch chi ddod o hyd i'r mwclis, breichled neu glustdlysau delfrydol yn hawdd, a chanolbwyntio ar eich hoff arddull wrth bori'n naturiol ein horielau a'u 360 fideos gemwaith gradd, gan gynnwys dyluniadau wedi'u gwneud â llaw wedi'u gorchuddio â chrisialau Swarovski pefriol.

Creadigaethau Grisial ysblennydd

Pa grisialau sydd o ansawdd?

Y tu hwnt i'w symudliw, mae rhai crisialau yn fwy uchel eu parch nag eraill, ond sut ydych chi'n gwybod pa rai yw pa rai?

Mae bob amser yn syniad gorau rhoi ansawdd ac arddull ar frig eich rhestr wrth ddewis y gemwaith mwyaf deniadol fel y bydd yn treulio'r rhan fwyaf o'r amser ar eich corff ac nid dim ond atgof pell yn eich blwch gemwaith. Yn bwysicaf oll, rhywbeth sy'n gweddu i chi a'ch steil.

Ffitrwydd Gwych Ar Gyfer Yr Arddull Orau

Ydy'ch Emwaith yn mesur i fyny?

Mae'ch dillad yn eich ffitio'n berffaith, ond ydy'ch gemwaith? Sut ydych chi'n dewis y gemwaith gorau ar gyfer eich math o gorff?

Un ffordd o sicrhau hyn yw meddwl y tu allan i'r bocs trwy ddewis arddulliau sy'n unigryw ac nad ydynt yn mynd ar drywydd tueddiadau. Rhywbeth y gallwch chi fod yn sicr o fod yr unig berson yn yr ystafell sy'n ei wisgo. Y math o emwaith ffasiwn a fydd yn dod yn arddull llofnod i chi ac yn siarad cyfrolau o ran eich gwreiddioldeb, a'ch steil personol. Y rhan orau o hyn yw nad oes rhaid i chi dalu symiau afresymol i wneud hynny. Wedi'r cyfan, nid yw arddull a chost yr un peth.

Nawr eich bod wedi penderfynu mynd allan i'r byd i chwilio am y freichled neu'r gadwyn adnabod ddelfrydol, gall fod yn dasg frawychus i lywio byd cymudwyr gemwaith ffasiwn hardd, ond nid oes rhaid iddo fod. Gall (a dylai) fod yn gyffrous.

Darganfyddwch y mwclis neu'r freichled sy'n galw arnoch chi i fod yn wisgwr iddi, gan edrych yn dda, a dim ond gorfod codi bys (a chlicio) yn gyffyrddus cyn ei bod ar ei ffordd i'ch cartref ac i'ch bywyd. Mae'r gweddill yn syml yn fwynhad llwyr. Fel y dylai fod. Rydyn ni wedi gwneud yr holl deithio sy'n angenrheidiol er mwyn i chi adael i grisialau Awstria, cerrig gemau naturiol, a pherlau dŵr croyw a ddewiswyd â llaw ddod atoch chi.

Arddulliau A'r Perl Perffaith

Beth yw'r perlog perffaith?

Maen nhw'n dod mewn enfys o siapiau, lliwiau a meintiau, ond beth yw'r ffordd orau o ddewis y perlau perffaith cyn i chi eu prynu?

Ar ôl darllen y canllaw steil gemwaith hwn o gysur eich sgrin, cymerwch gymaint o amser ag yr hoffech chi werthuso ein horiel gemwaith ar-lein wrth i ni gyflwyno brand HerMJ i chi. Nid yw ein harddangosfa byth yn llethol. Bob amser yn hwyl. A phan fyddwch ei angen, addysgiadol. O wisgo bob dydd i ddillad pen-blwydd arbennig.

Darganfyddiadau Hwyl Pen-blwydd

Ffeithiau carreg geni syndod

Ydych chi'n gwybod y 12 ffaith carreg geni anhygoel?
A beth am ddewisiadau amgen carreg enedigol?

Mwynhewch eich archwiliad o'n casgliadau gemwaith a defnyddiwch y wybodaeth yma i ddarganfod y gemwaith ffasiwn premiwm sy'n gweddu'n berffaith i'ch steil, ac os ydych chi'n rhedeg i mewn i unrhyw gwestiynau, dim ond e-bost neu sylw i ffwrdd yw help. A chofiwch bob amser, gadewch i'ch steil fod yn arweiniad i chi.