| |

Lapis Gwir Glas

Gwir-las-lapis

Lapis Gwir Glas

Harddwch Eithafol

Mae Lapis Lazuli bob amser wedi fy swyno. Wrth edrych ar y matrics aur sy'n rhedeg trwy ddyfnder lliw glas y garreg, rwyf wrth fy modd â'r ffordd y mae'n disgleirio â chyfoeth, hanes a mawredd. Mae gan Lapis bwysau, presenoldeb, ac mae'n siarad am yr oesoedd. Mae'n garreg o hanes a thraddodiad, wedi'i drysori a'i addoli - sut na allai rhywun fod mewn cariad? Gan ddal carreg Lapis yn fy llaw, rwy'n cael fy nhynnu i mewn iddi.

HerMJ.com - Lapis Terrene Necklace

Lapis Trwy'r Oesoedd

Wrth imi boeni fy ngharreg a tybed am ei pherthnasau pell sy'n dyddio'n ôl i fwy na 6500 o flynyddoedd, i amseroedd hynafol Mesopotamia, yr Aifft, China, Gwlad Groeg a Rhufain. Mae teulu'r Lapis Lazuli yn hollol drawiadol. Mae'n cymryd fy anadl i ffwrdd - fel petai'n cerdded i mewn i ystafell i gyhoeddi: “Rydw i yma”.

Nid yw'n syndod bod y graig las hynod hon wedi'i gwerthfawrogi trwy'r oesoedd am ei lliw ffyrnig. Gan fynd yn ôl cyn belled â'r 7fed mileniwm CC, cafodd y garreg ei chloddio yn rhanbarthau gogledd-ddwyrain Afghanistan. Mae'r enw yn deillio o'r gair Perseg, lazhward, sy'n golygu “glas.”

Yn naturiol, ehangodd cariad Lapis y tu hwnt i Affganistan ac fe'i hallforiwyd mor bell â De Asia ac Ewrop ar ddiwedd y canol oesoedd.

Un syniad anhygoel oedd malu Lapis yn bowdwr mân, fe wnaeth y weithred ei drawsnewid i'r lliw glas dwys rydyn ni'n ei adnabod fel ultramarine, y mwyaf drud o'r pigmentau glas i gyd - yn ail yn unig i aur.

Roedd galw mawr am Ultramarine fel pigment gan artistiaid enwog, a ddefnyddiodd ddwyster y paent glas godidog hwn i wella harddwch gwisg a gynau eu model.

Ac wrth gwrs, yn 1665 defnyddiwyd ultramarine i baentio’r twrban ar gyfer y ddelwedd eiconig, “The Girl with a Pearl Earring”.

HerMJ-True-Blue-Lapis-2.jpg

Ymddiriedolaeth y Frenhines ...

Mae'r Cleopatra hardd hyd yn oed yn glanio'r Lapis i'w ddefnyddio fel cysgod ei llygad brenhinol. Ar ei amrannau uchaf, ychwanegodd y brychau aur o pyrite a geir yng ngharreg Lapis at ei rhuthr. Defnyddiodd hi a'r hen Eifftiaid las dwys y garreg lapis i'w hamddiffyn rhag y tagfa o haul disglair yr anialwch.

Nid yn unig y defnyddiwyd lapis ar gyfer colur, ond cafodd ei werthfawrogi hefyd gan yr Eifftiaid a'i defnyddiodd i grefftio gemwaith cymhleth, gan gynnwys amulets, pendants, a gleiniau.

Credir bod lapis hyd yn oed yn meddu ar bwerau cryf a oedd yn amddiffyn ei wisgwr rhag y llygad drwg enwog.

Mae lapis yn ddiddiwedd ac yn ddiddiwedd, gyda theimlad cyfoes yn croesi canrifoedd. Fel carreg regal, mae ei lliw glas dwfn yn dirlawn yn dda gydag aur neu arian. A chyda'i hanes anhygoel, ymddengys nad oes diwedd i'w rôl fel cyfrannwr anhepgor i'r diwydiant ffasiwn heddiw.

Swyddi tebyg